1. Anasayfa
  2. Özel Eğitim

Bireysel Eğitim Programının 8 Temel Bileşeni

Bireysel Eğitim Programının 8 Temel Bileşeni
0

Bireysel Eğitim Programı (IEP) öğrenme bozukluğu olan çocuklar ve diğer engelli tipleri için özel eğitim programlarının temel bileşenidir. Yol haritası görevi gören, çocuğunuzun nerede olduğunu, nereye gitmesini istediğinizi ve oraya nasıl gideceğini belirleyen bölümlerden oluşur.

Federal IDEA kanununun bir IEP’in içermesi gerektiğini belirttiği minimum gereklilikleri anlamak için bu hızlı kılavuzu kullanın.

1

Makalede Neler Var?

Öğrencinin Mevcut Beceri Seviyesi

Mature female teacher teaching schoolgirls in classroom
Maskot / Getty Images

Her IEP çocuğun tüm ilgi alanlarındaki mevcut performans ve becerilerinin bir tanımını içermelidir. Engelliliğin genel eğitim müfredatındaki ilerlemesini nasıl etkilediğini açıklamalıdır.

İfadeler akademisyenlere, yaşam becerilerine, fiziksel işleyişe, sosyal ve davranışsal becerilere değinecek. Ayrıca, öğrencinin öğrenme kabiliyetini etkileyen diğer endişe alanlarını da içerebilir.

IEP ekipleri genellikle çocuğun işleyişini belirlemek ve performansın temelini oluşturmak için resmi değerlendirmeler kullanır. Ekip, becerilerini daha fazla tanımlamak için anekdot bilgileri kullanabilir ve öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden gelen verileri ilerletebilir.

2

Öğrenci İçin Yıllık Hedefler

IEP, çocuğun en az yılda bir kez güncellenmesi gereken hedefleri hakkında bilgi içermelidir. Hedef beyanları, bir öğrencinin gelecek yıl akademik becerileri ve ilgili fonksiyonel becerileri de içerecek şekilde ne öğrenmesi gerektiğini belirtir.

Fonksiyonel beceri programlarına katılan ve alternatif değerlendirmeler alan öğrenciler için, IEP de ölçülebilir kısa vadeli hedefler içermelidir. Bunlar, yıllık hedeflere ulaşma yolundaki ilerlemelerini ölçmek için kullanılacaktır.

3

Öğrencinin İlerleme Takibi

IEP, amaç ve hedeflere yönelik ilerlemenin nasıl ölçüleceği ile ilgili bir açıklama içermelidir. Ayrıca, bu bilgilerin ebeveynlere nasıl bildirileceğini de açıklamalıdır.

Bu, ebeveynlere öğrencilerinin ilerlemelerinin nasıl değerlendirileceği konusunda net bir fikir verir. Ayrıca, eğitim raporlarında rol alabilmeniz için ilerleme raporlarını alacağınızın güvencesidir.

4

Öğrenciye Özel Eğitim Hizmetleri

IEP, öğrencinin özel ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış özel eğitim programının bir tanımını içermelidir. Bu, özel olarak tasarlanmış talimatlar ve öğrencinin eğitim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için alacağı ilgili hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

5

Öğrenci Hizmetlerinin Süresi

IEP, IEP ekibinin önerdiği hizmetlerin öngörülen bir başlangıç ve bitiş tarihini içermelidir. Bu, servislerin sıklığı ve nerede verilecekleriyle ilgili ayrıntıları içerir. Amaç, öğrencinizin bireysel programının ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini herkesin anlamasını sağlamaktır.

6

Öğrenci için Genel Sınıflara Katılma

Bu bölüm, çocukların en az kısıtlayıcı ortamda, uygun ölçüde eğitilmelerini sağlar. Hazırlarken, IEP ekibi çocuğun genel eğitim programlarında çocuklarla genel eğitim programlarına katılıp katılmayacağını ve nasıl katılacağını düşünmelidir.

IEP, bir öğrencinin bu derslere katılacağı süreyi belirtmelidir. Ayrıca bu kararın gerekçesini de açıklayacaktır.

7

Öğrenci için Uyarlamaları Test Etme

IEP, öğrenci için ne tür test konaklama türlerinin kullanılacağını açıklamalıdır. Ayrıca neden gerekli olduklarını da açıklamalıdır. Bir öğrenci alternatif değerlendirmelere katılacaksa, bu karar için gerekçenin IEP’de yer alması gerekir.

8

Öğrenci İçin Geçiş Beyanı

Çocuğun 16. doğum gününden en geç bir IEP, öğrencinin beklenen mezuniyet sonrası programı için ölçülebilir hedefler içermelidir. Ayrıca, öğrencinin bu hedeflere ulaşması için gereken hizmetlerin bir tanımını da içerecektir.

Geçiş hedefleri ve hizmetleri, öğrencinin okul ortamından ve bağımsız yaşamı teşvik etmek için tasarlanan bir işe, meslek programına veya başka bir programa geçmesine yardımcı olmak için gereken öğretim ve destek hizmetlerine odaklanır. Hedefler ayrıca bir öğrenciyi kolejde savunması için hazırlamalıdır.

EniyiAile’de Bir Kelime

Çocuğunuz için bir IEP gerekliyse, tüm ayrıntılarını anladığınızdan emin olun. IEP ekibine sorular sorun ve öğrencinizin ilerleyişi ile ilgili güncellemeleri arayın. Kendinizi eğitimlerine dahil ederek, bu programın sonuçlarının en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olabilirsiniz.

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir